tisdag 17 april 2018

Dikt

Vad är en dikt?

En dikt (ett poem) är en ganska kort text med t ex rim och rytm eller ord som låter bra när man läser dem högt. Ofta finns det mycket känslor i dikter.  

En vers är ett stycke i en dikt. 

bunden dikt eller vers rimmar orden. Speciellt i slutet på orden kommer samma ljud igen. Det finns många olika slags bundna dikter. De enklaste kallas grötrim. Här är två exempel: 

Mycket läsa gör dig klok.
Därför läs varenda bok. 

Jag önskar ingen mandel i min gröt,
men jag kramar gärna en flicka som är söt.

fri dikt eller vers är texten radbruten, men behöver inte rimma. 

En poet är en person som skriver dikter. Synonym: en diktare. 


tisdag 30 januari 2018

Tes

tes är ett påstående som man kan diskutera för och emot. Andra ord för ungefär samma sak är hypotes och teori.
Ordet kan användas rätt vardagligt: ”Jag har en tes om varför han inte är i skolan i dag.” Mer speciellt handlar det ofta om politisk ideologi: ”Marxismens teser om klasskampen.”
När man vill försöka påverka andra att tycka på ett visst sätt brukar man först skapa en tes, alltså ett påstående eller en åsikt. Sedan skapar man ett argument för tesen, det vill säga en anledning till att det är en bra eller riktig tes. Ett påstående som är motsatsen till en tes kallas antites.

Vad är ett inlägg?


Ett inlägg är en friare texttyp, och du behöver inte lika strikt följa mönstret med
tes, argument och motargument. I ett inlägg resonerar och diskuterar du kring
något utan att för den skull behöva ta ställning för eller emot. Du kan fra
mföra
åsikter, men du behöver inte vara lika tydlig som i en debattartikel eller ett
debattinlägg.

onsdag 31 augusti 2016

Studera svenska på InternetInternet är en guldgruva med massor av användbara online program, animeringar, spel, självtester, övningar och filmer med mer. Tanken med denna sida är att samla de absolut bästa och mest användbara länkarna för att underlätta för inlärningen, men också för att göra skolämnen mer levande och spännande. Det skall vara roligt och lätt att lära sig !
och inte nog med utan det kommer att finnas även kurser som handlar om datakunskap och mycket mer.

På denna sida finner du inte bara länkar som gäller svenska språket, utan också länkar inom studieteknik och lärstilar. Där kan du gå in och testa dig själv och se hur just du lär dig på ditt bästa sätt. 
Jag vill gärna göra denna sida mer Lärorik efterfrågad för samarbetsinlärning och vill sprida det vidare, så finns det även länkar för lärare, länkar med bra information och övningar om just samarbetsinlärning.
Sidan riktar sig främst till nyanlända samt de som inte har svenska som modersmål. Denna sida passar även grundskola elever och andra som vill och önskar sig en uppdatering.
Jag har särskilt fokuserat på Svenska språket, övningar och tester i andra ämnen också. matematik. 
Sidan är tänkt att växa och förändras allt eftersom nya behov uppstår. Kom därför gärna med tips och synpunkter på innehållet och upplägget!
Besök oss på facebook
OBS!
English: Many Mac, iPad, iPhone and smartphone users cannot view the online exercises with ”flash” objects. If so, download the following browser which supports flash:
PUFFIN Browser